• koszt transportu - Paczki wysyłamy za pośrednictwem kuriera UPS. Koszt przesyłki wynosi minimum 25 zł zł netto
  • w przypadku przesyłki za pobraniem obowiązuje dopłata w zależności od wartości zamówienia - 4zł za każdy rozpoczęty tysiąc zł netto

Producenci

29 grudnia 2017 | Ważne zmiany w przepisach od 01 stycznia 2018 r.

Prezentujemy kilka istotnych informacji dla obecnych i przyszłych użytkowników urządzeń fiskalnych, które mogą Państwa dotyczyć już od 1 stycznia 2018 r.
- opłata recyklingowa obowiązkowa dla wszystkich punktów sprzedażowych
- nowe grupy podatkowe, które będą musiały posiadać kasę fiskalną bez względu na obroty

Opłata recyklingowa obowiązkowa od 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego nie mogą być już oferowane za darmo w punktach sprzedaży. Wszystkie sklepy mają obowiązek doliczać do każdej jednorazowej torebki 20 gr opłaty recyklingowej.

Opłatą tą objęte są lekkie torby z tworzywa sztucznego o grubości poniżej 50 mikrometrów.

Opłatą nie są objęte:
- torby o grubości równej oraz większej niż 50 mikrometrów,
- bardzo lekkie torby z tworzywa sztucznego o grubości poniżej 15 mikrometrów, o ile
jest przeznaczona do pakowania żywności sprzedawanej luzem, jako ich podstawowe opakowanie.

Opłatę recyklingową należy przekazywać do budżetu państwa do 15 marca następnego roku. Czyli po raz pierwszy przedsiębiorcy wpłacą zebrane od klientów pieniądze za torebki dopiero w 2019 r.

W województwie łódzkim wpłat z tytułu opłaty recyklingowej należy dokonywać na poniżej wskazany numer rachunku bankowego:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
78 1540 1245 2056 4800 4789 0014
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Łodzi
W tytule przelewu należy wpisać: „REGON, OPŁATA RECYKLINGOWA za rok …”
Żródło; www.lodzkie.pl

 

Dodatkowo, od każdej torebki należy odprowadzać VAT do urzędu skarbowego w wysokości 23%. A to oznacza, że w praktyce klienci zapłacą za foliówki 25, a nie 20 gr. VAT będzie rozliczany z fiskusem na bieżąco, już w trakcie 2018 r.

Istotne jest również to, iż sprzedaż torebek z tworzywa sztucznego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej podlega ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na zasadach ogólnych. Czyli każdą wydaną torebkę foliową należy nabić na kasę fiskalną.

Dobrą informacją dla przedsiębiorców jest jedynie ta, że samą opłatę (bez VAT) będzie można odliczyć od swojego przychodu podatkowego, ale dopiero z chwilą wniesienia jej do budżetu państwa.

Resort środowiska przygotował poradnik, w którym zawarto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich.

Czy torba na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości poniżej 15 mikrometrów może być w każdym przypadku bezpłatnie oferowana klientowi?
Nie. Bardzo lekka torba na zakupy z tworzywa sztucznego (o grubości poniżej 15 mikrometrów) może być bezpłatnie oferowana klientowi wyłącznie w przypadku, gdy jest przeznaczona do pakowania żywności sprzedawanej luzem, jako ich podstawowe opakowanie, co jest związane ze względami higienicznymi.

Czy żywność posiadająca już własne opakowanie może zostać zapakowana w bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (o grubości poniżej 15 mikrometrów) i wydana klientowi bez pobrania opłaty recyklingowej?
Nie, ponieważ nie stanowiłaby podstawowego opakowania tej żywności.

Czy prowadząc sklep z narzędziami, pakując klientowi różne drobne elementy (np. śrubki) w torebki o grubości poniżej 15 mikrometrów jest obowiązek pobrania od niego opłaty recyklingowej?
Tak. Zwolnione z opłaty są torby poniżej 15 mikrometrów tylko w  przypadku pakowania żywności.

Czy pakując w sklepie produkty w woreczki z tworzywa sztucznego tzw. woreczki strunowe czyli bez uszu istnieje obowiązek pobrania opłaty recyklingowej. Woreczki mają grubość poniżej 50 mikrometrów?
Tak. Takie woreczki podlegają opłacie recyklingowej. Definicja lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego stanowi, że są to torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego.

Czy sprzedając lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego w paczkach zawierających np. 1000 sztuk mam obowiązek pobrać od każdej torby opłatę recyklingową? Torby te nie będą służyć do pakowania nabywanych w moim sklepie produktów.
Nie. Torby te będą podlegać opłacie recyklingowej w chwili, gdy podmiot, który je nabył, będzie je oferował w sklepie klientom do pakowania nabywanych tam produktów.

Czy oferując torbę mieszkańcom w ramach zbierania używanej odzieży z gospodarstw domowych mam obowiązek pobierania od nich opłaty recyklingowej?
Nie. Opłata recyklingowa jest pobierana jedynie w przypadku oferowania jej klientom do pakowania produktów nabywanych w jednostce handlu detalicznego lub hurtowego.

Czy torby papierowe podlegają opłacie recyklingowej?
Nie. Opłacie recyklingowej podlegają wyłącznie torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Torby papierowe, czy np. torby w pełni biodegradowalne nie zawierające dodatków z tworzyw sztucznych (np. torby ze skrobi) nie podlegają opłacie recyklingowej. Należy jednak pamiętać, że takie torby nie mogą zawierać w swoim składzie tworzyw sztucznych.

Czy istnieje obowiązek prowadzenia dodatkowej ewidencji sprzedanych toreb pobranych opłat oraz sporządzania sprawozdań dla właściwych organów?
Nie.

Czy prowadząc jednostkę handlową mogę uiścić opłatę recyklingową we własnym zakresie, a klientowi wydać torbę za darmo?
Nie. Prowadzący jednostkę handlową ma obowiązek pobrania opłaty recyklingowej od klienta nabywającego torbę. Jeżeli przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlową oferuje lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego bez pobierania od klientów opłaty recyklingowej podlega administracyjnej karze pieniężnej wynoszącej od 500 zł do 20000 zł.

Co należy zrobić z pobraną opłatą recyklingową?
Opłata recyklingowa stanowi dochód budżetu państwa i zgodnie z przepisami będzie musiała zostać przekazana przez prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który ją pobiera, do 15 marca roku następującego po roku, w którym została pobrana.

Jaki urząd może prowadzić kontrole w zakresie opłaty recyklingowej?
Kontrolę przestrzegania przepisów w zakresie obowiązku pobierania od klientów opłaty recyklingowej prowadzi inspekcja handlowa.

Uwaga: Za niepobranie od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego opłaty recyklingowej grozi kara pieniężna od 500 zł do 20000 zł.

 

Więcej informacji o opłacie recyklingowej na stronie Ministerstwa Finansów

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie stawki opłaty recyklingowej 

 

Nowe Rozporządzenie w sprawie zwolnień  z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministerstwa Finansów i Rozwoju w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas, które to jest zasadniczo kopią rozporządzenia z zeszłego roku.

Na dotychczasowym poziomie zostało utrzymane kryterium wysokości obrotu, tj. 20 000 zł dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą.

Zasadniczą zmianą jest jednak objęcie obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, bez względu na poziom osiąganych obrotów:

a) usług kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,

b) usług związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,

c) usług w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe. (AKTUALIZACJA 27.02.2018 - kantory najprawdopodobniej nie będą jednak zmuszone do wprowadzenia kas fiskalnych)

Pełny tekst Rozporządzenia oraz jego uzasadnienie do pobrania poniżej:

Rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas na 2018 rok
Uzasadnienie do rozporządzenia

Twój koszyk jest pusty.
Tel. (42) 664-06-00
GSM: (600) 410-420

7 października 2019

Novitus ONE już w sprzedaży!

Najnowsza kasa online z dotykowym ekranem już dostępna.

23 sierpnia 2019

NIP nabywcy na paragonie od 01.01.2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. wystawienie faktury do paragonu będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy na paragonie zostanie umieszczony NIP nabywcy. 

News_archive_button

Dodaj produkty, aby porównać parametry

Jeśli są Państwo zainteresowani nowościami w naszej ofercie, prosimy wypełnić kwstionariusz subskrybcji:
Akceptujemy karty płatnicze