• koszt transportu - Paczki wysyłamy za pośrednictwem kuriera UPS. Koszt przesyłki wynosi minimum 25 zł zł netto
 • w przypadku przesyłki za pobraniem obowiązuje dopłata w zależności od wartości zamówienia - 4zł za każdy rozpoczęty tysiąc zł netto

Producenci

11 marca 2021 | Zaproszenie na szkolenie dotyczące kas fiskalnych online organizowane w OIL w Łodzi, które odbędzie się w dniu 24.03.2021 r., o godz. 18:00

Serdecznie zapraszamy wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów na szkolenie pt. "Kasy fiskalne online"

 

Zapraszamy na szkolenie on-line, które odbędzie się w dniu 24 marca 2021 r. w godzinach 18.00-19.00 pt. „Kasy fiskalne on-line, cel wprowadzenia kas on-line, zagadnienia praktyczne oraz prawa i obowiązki podatników” dotyczące zagadnień związanych z obowiązkiem stosowania przez lekarzy i lekarzy dentystów kas fiskalnych on-line nie później niż z dniem 1 lipca 2021 r. Szkolenie ukierunkowane będzie na zagadnienia praktyczne związane z zasadami stosowania nowych kas,

w szczególności omówione będą:

 1. cel wprowadzenia kas-online,
 2. stała łączność kas z Centralnym Repozytorium Kas (CRK),
 3. zakres i bezpieczeństwo danych przesyłanych z kas do CRK,
 4. nowe rodzaje rejestrowanych dokumentów, w tym paragony zaliczkowe,
 5. dostęp Administracji Skarbowej do danych przesyłanych z kas,
 6. prawo do uzyskania ulgi 700 zł za wymianę kasy,
 7. planowane zmiany prawne związane z kasami on-line – w tym wprowadzenie możliwości emisji e-paragonów oraz ich wysyłania do klientów,
 8. zasady obsługi serwisowej nowych kas, w tym związane z obowiązkiem korzystania z usług podmiotu prowadzącego serwis, widniejącego w wykazie serwisantów publikowanego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na stronie BIP MF,
 9. zasady poddawania kas przeglądom technicznym oraz wprowadzonej w Ustawie VAT karze pieniężnej nakładanej w przypadku niedopełnienia tego obowiązku,
 10. zasady związane z obowiązkiem zwrotu ulgi w przypadku braku utrzymania stałej łączności kasy on-line z CRK lub braku wykonania przeglądu technicznego,
 11. warunki, które powinien spełnić lekarz aby zrezygnować ze stosowania kasy fiskalnej,
 12. inne, istotne z punktu widzenia lekarza, informacje.

Zgodnie z brzmieniem Ustawy VAT podmiotami zobligowanymi do wymiany kas na kasy online są podmioty świadczące usługi m.in. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów. Niestety treść zapisów Art. 145b. Ustawy VAT nie jest wystarczająco precyzyjna i rodzi wiele wątpliwości których konkretnie podmiotów dotyczy, a których nie dotyczy, obowiązkowa wymiana kas. Podczas szkolenia udzielone zostaną m.in. dokładne informacje, które konkretnie podmioty będą, a które nie będą, zobowiązane do wymiana kas na kasy online. 

Ponadto, prowadzący odpowiedzą na pytania uczestników zadane podczas szkolenia.
 
Szkolenie poprowadzą:
 
Anna Klimczak – starszy ekspert skarbowy w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Łódź Górna, koordynator CEKR (Centralna Ewidencja Kas Rejestrujących) / CEKR II (Centralna Ewidencja Kas Rejestrujących – nowe kasy fiskalne on-line) przy Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi
 
Marcin Monkiewicz – prezes zarządu Organizacji Pracodawców Branży Fiskalnej, pomysłodawca i współzałożyciel organizacji, od 2016 r. brał aktywny udział w konsultacjach społecznych wszystkich aktów prawnych dotyczących kas fiskalnych on-line, w tym w Ministerstwie Rozwoju oraz w Ministerstwie Finansów. Po wprowadzeniu kas fiskalnych on-line do obrotu gospodarczego 1 maja 2019 r. przeprowadził cykl szkoleń w zakresie kas-online na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w tym dla pracowników Urzędów Skarbowych z województwa warmińsko-mazurskiego oraz dla podatników i pracowników biur rachunkowych zaproszonych przez Olsztyński Urząd Skarbowy. Współprowadzący wraz z prof. Witoldem Modzelewskim konferencję w zakresie kas rejestrujących. Posiada doświadczenie związane z branżą fiskalną od 1998 r.
 
Sylwester Kopertowski – wiceprezes zarządu Organizacji Pracodawców Branży Fiskalnej, współzałożyciel organizacji, od 2016 r. brał aktywny udział w konsultacjach społecznych wszystkich aktów prawnych dotyczących kas fiskalnych on-line, w tym w Ministerstwie Rozwoju oraz w Ministerstwie Finansów. Po wprowadzeniu kas fiskalnych on-line do obrotu gospodarczego 1 maja 2019 r. przeprowadził cykl szkoleń w zakresie kas-online m.in. w:
- Izbie Skarbowej w Łodzi dla pracowników Urzędów Skarbowych z całego województwa łódzkiego,
- Łódzkich Urzędach Skarbowych dla zaproszonych przez Urzędy przedsiębiorców,
- Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce - oddział Łódzki,
- Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi,
- Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.
Posiada doświadczenie związane z branżą fiskalną od 1993 r.
Twój koszyk jest pusty.
Tel. (42) 664-06-00
GSM: (600) 410-420

17 marca 2021

Zaproszenie na szkolenie dotyczące kas fiskalnych online dla księgowych, które odbędzie się w dniu 22.03.2021 r., o godz. 17:00

Serdecznie zapraszamy wszystkie księgowe na szkolenie pt. "Kasy fiskalne online"

11 marca 2021

Zaproszenie na szkolenie dotyczące kas fiskalnych online organizowane w OIL w Łodzi, które odbędzie się w dniu 24.03.2021 r., o godz. 18:00

Serdecznie zapraszamy wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów na szkolenie pt. "Kasy fiskalne online"

News_archive_button

Dodaj produkty, aby porównać parametry

Akceptujemy karty płatnicze