• koszt transportu - Paczki wysyłamy za pośrednictwem kuriera UPS. Koszt przesyłki wynosi minimum 25 zł zł netto
  • w przypadku przesyłki za pobraniem obowiązuje dopłata w zależności od wartości zamówienia - 4zł za każdy rozpoczęty tysiąc zł netto

Producenci

3 października 2017 | Planujesz kupno kasy lub drukarki fiskalnej?

Wiesz, że możesz odzyskać do 700 zł po jej zakupie? 

 

 

Poniżej przedstawiamy co należy zrobić, aby dostać zwrot za zakup kasy/drukarki fiskalnej, jakie dokumenty należy złożyć (wraz ze wzorami) oraz co zrobić aby tej ulgi nie stracić.

 

Odpis w wysokości 90% wartości netto urządzenia, lecz nie więcej niż 700 zł przysługuje wyłącznie tym, którzy instalują urządzenie po raz pierwszy. Aby z niego skorzystać należy:

- być właścicielem urządzenia (z ulgi nie może skorzystać podatnik nabywający kasę lub drukarkę fiskalną w drodze leasingu, dzierżawy, użyczenia)

- posiadać dowód zapłaty całej należności,

- posiadać urządzenie z ważną w momencie zakupu homologacją,

- przed rozpoczęciem ewidencjonowania złożyć do Urzędu Skarbowego właściwy formularz zawiadomienia (Formularz - zawiadomienie przed fiskalizacją)

- w terminie 7 dni kalendarzowych po fiskalizacji poinformować Urząd Skarbowy o tym fakcie na formularzu zgłoszenia (Formularz: zgłoszenie przez podatnika); gotowy, wypełniony formularz otrzymacie Państwo od serwisanta ELPRO przy fiskalizacji kasy,

- użytkować urządzenie fiskalne zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku czynnych podatników VAT, odliczenie ulgi należy dokonać w deklaracji VAT (VAT-7 lub VAT-7K.) w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie (wystawiono pierwszy paragon fiskalny wraz z raportem dobowym) za pomocą urządzenia fiskalnego lub też za okresy rozliczeniowe następujące po tym okresie. Sposób i czas odliczenia ulgi zależy głównie od tego, czy u podatnika w danym okresie rozliczeniowym wystąpi kwota podatku do zapłaty (tj. nadwyżka podatku należnego nad naliczonym), czy też odwrotnie – kwota podatku do zwrotu lub przeniesienie (tj. nadwyżka podatku naliczonego).

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa lub równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, przy czym w danym okresie rozliczeniowym nie może ona przekroczyć równowartości:

·       25% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (kwoty netto), nie więcej jednak niż 175 zł – jeżeli rozliczamy się z urzędem za okresy miesięczne

·       50% kwoty odpowiadającej jej ceny zakupu (kwoty netto), nie więcej jednak niż 350 zł – jeżeli rozliczamy się z urzędem za okresy kwartalne.

W przypadku podatników rozliczających się w formie ryczałtu, czyli świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą, kwota odliczenia za dany okres rozliczeniowy nie może przekraczać kwoty, która podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego.

Na przykład jeżeli podatnik w kwietniu 2017 roku wykazał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w kwocie 200 zł i wykazał kwotę 175 zł z tytułu ulgi na zakup kasy fiskalnej, to zwrot na rachunek bankowy wynosi 375 zł. W sytuacji gdy z deklaracji wynika kwota podatku VAT do zapłaty w wysokości 300 zł, to w deklaracji możemy odliczyć ulgę na zakup kasy w kwocie 300 zł.

W przypadku podatników zwolnionych z podatku VAT Urząd Skarbowy dokonuje zwrotu ulgi na rachunek bankowy podatnika w terminie do 25-go dnia od daty złożenia wniosku (Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy).

 

WAŻNE:

Ulga na zakup urządzenia fiskalnego przysługuje na każde zgłoszone urządzenie wyłącznie podczas pierwszej rejestracji. Warto więc n a tym etapie pomyśleć o zakupie kasy/drukarki rezerwowej.

 

ZWROT ULGI ZA ZAKUP URZĄDZENIA FISKALNEGO:

Jeżeli w ciągu trzech lat od fiskalizacji urządzenia fiskalnego zaistnieje przynajmniej jedna z poniższych sytuacji:

- likwidacja działalności

- ogłoszenie upadłości, likwidacja i sprzedaż spółki

- spóźnienie z przeglądem technicznym

- kradzież lub zniszczenie urządzenia

- niespełnienie warunków uzyskania ulgi

 

Wówczas należy do Urzędu Skarbowego zwrócić (wraz z odsetkami) ulgę, którą podatnik wcześniej otrzymał za zakup kasy/drukarki fiskalnej.

 
Twój koszyk jest pusty.
Tel. (42) 664-06-00
GSM: (600) 410-420

17 maja 2019

Kasy ONLINE już w sprzedaży

UWAGA!
W naszej ofercie pojawiły się nowe kasy i drukarki fiskalne ON-LINE. 

16 maja 2019

Kasy ONLINE już dostępne

UWAGA: od 1 maja 2019 r. nowe przepisy dla wszystkich użytkowników kas.

News_archive_button

Dodaj produkty, aby porównać parametry

Jeśli są Państwo zainteresowani nowościami w naszej ofercie, prosimy wypełnić kwstionariusz subskrybcji:
Akceptujemy karty płatnicze