• koszt transportu - Paczki wysyłamy za pośrednictwem kuriera UPS. Koszt przesyłki wynosi minimum 25 zł zł netto
  • w przypadku przesyłki za pobraniem obowiązuje dopłata w zależności od wartości zamówienia - 4zł za każdy rozpoczęty tysiąc zł netto

Producenci

3 października 2017 | Planujesz kupno kasy lub drukarki fiskalnej?

Wiesz, że możesz odzyskać do 700 zł po jej zakupie? 

 

 

Poniżej przedstawiamy co należy zrobić, aby dostać zwrot za zakup kasy/drukarki fiskalnej, jakie dokumenty należy złożyć (wraz ze wzorami) oraz co zrobić aby tej ulgi nie stracić.

 

Odpis w wysokości 90% wartości netto urządzenia, lecz nie więcej niż 700 zł przysługuje wyłącznie tym, którzy instalują urządzenie po raz pierwszy. Aby z niego skorzystać należy:

- być właścicielem urządzenia (z ulgi nie może skorzystać podatnik nabywający kasę lub drukarkę fiskalną w drodze leasingu, dzierżawy, użyczenia)

- posiadać dowód zapłaty całej należności,

- posiadać urządzenie z ważną w momencie zakupu homologacją,

- przed rozpoczęciem ewidencjonowania złożyć do Urzędu Skarbowego właściwy formularz zawiadomienia (Formularz - zawiadomienie przed fiskalizacją)

- w terminie 7 dni kalendarzowych po fiskalizacji poinformować Urząd Skarbowy o tym fakcie na formularzu zgłoszenia (Formularz: zgłoszenie przez podatnika); gotowy, wypełniony formularz otrzymacie Państwo od serwisanta ELPRO przy fiskalizacji kasy,

- użytkować urządzenie fiskalne zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku czynnych podatników VAT, odliczenie ulgi należy dokonać w deklaracji VAT (VAT-7 lub VAT-7K.) w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie (wystawiono pierwszy paragon fiskalny wraz z raportem dobowym) za pomocą urządzenia fiskalnego lub też za okresy rozliczeniowe następujące po tym okresie. Sposób i czas odliczenia ulgi zależy głównie od tego, czy u podatnika w danym okresie rozliczeniowym wystąpi kwota podatku do zapłaty (tj. nadwyżka podatku należnego nad naliczonym), czy też odwrotnie – kwota podatku do zwrotu lub przeniesienie (tj. nadwyżka podatku naliczonego).

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa lub równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, przy czym w danym okresie rozliczeniowym nie może ona przekroczyć równowartości:

·       25% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (kwoty netto), nie więcej jednak niż 175 zł – jeżeli rozliczamy się z urzędem za okresy miesięczne

·       50% kwoty odpowiadającej jej ceny zakupu (kwoty netto), nie więcej jednak niż 350 zł – jeżeli rozliczamy się z urzędem za okresy kwartalne.

W przypadku podatników rozliczających się w formie ryczałtu, czyli świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą, kwota odliczenia za dany okres rozliczeniowy nie może przekraczać kwoty, która podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego.

Na przykład jeżeli podatnik w kwietniu 2017 roku wykazał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w kwocie 200 zł i wykazał kwotę 175 zł z tytułu ulgi na zakup kasy fiskalnej, to zwrot na rachunek bankowy wynosi 375 zł. W sytuacji gdy z deklaracji wynika kwota podatku VAT do zapłaty w wysokości 300 zł, to w deklaracji możemy odliczyć ulgę na zakup kasy w kwocie 300 zł.

W przypadku podatników zwolnionych z podatku VAT Urząd Skarbowy dokonuje zwrotu ulgi na rachunek bankowy podatnika w terminie do 25-go dnia od daty złożenia wniosku (Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy).

 

WAŻNE:

Ulga na zakup urządzenia fiskalnego przysługuje na każde zgłoszone urządzenie wyłącznie podczas pierwszej rejestracji. Warto więc n a tym etapie pomyśleć o zakupie kasy/drukarki rezerwowej.

 

ZWROT ULGI ZA ZAKUP URZĄDZENIA FISKALNEGO:

Jeżeli w ciągu trzech lat od fiskalizacji urządzenia fiskalnego zaistnieje przynajmniej jedna z poniższych sytuacji:

- likwidacja działalności

- ogłoszenie upadłości, likwidacja i sprzedaż spółki

- spóźnienie z przeglądem technicznym

- kradzież lub zniszczenie urządzenia

- niespełnienie warunków uzyskania ulgi

 

Wówczas należy do Urzędu Skarbowego zwrócić (wraz z odsetkami) ulgę, którą podatnik wcześniej otrzymał za zakup kasy/drukarki fiskalnej.

 
Twój koszyk jest pusty.
Tel. (42) 664-06-00
GSM: (600) 410-420

23 sierpnia 2019

NIP nabywcy na paragonie od 01.01.2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. wystawienie faktury do paragonu będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy na paragonie zostanie umieszczony NIP nabywcy. 

26 lipca 2019

UWAGA!

Zmiana stawek VAT na KAŻDYM urządzeniu fiskalnym do 31 lipca 2019 r.

News_archive_button

Dodaj produkty, aby porównać parametry

Jeśli są Państwo zainteresowani nowościami w naszej ofercie, prosimy wypełnić kwstionariusz subskrybcji:
Akceptujemy karty płatnicze