• koszt transportu - Paczki wysyłamy za pośrednictwem kuriera Inpost lub DPD. Koszt przesyłki i pakowania wynosi minimum 19 zł netto. zł netto
  • w przypadku przesyłki za pobraniem obowiązuje dopłata w zależności od wartości zamówienia - 4zł za każdy rozpoczęty tysiąc zł netto

Producenci

16 lutego 2024 | DOTACJE DLA BRANŻY HORECA (KPO)

W Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) zaplanowano wsparcie dla branż szczególnie dotkniętych skutkami covid-19. Chodzi tutaj o hotele, restauracje, catering, obiekty turystyczne i kulturalne, na które przewidziano budżet w kwocie 1,2 mld pln. 

 

Warunkiem przystąpienia do programu jest m.in. prowadzenie działalności w ramach wspieranych kodów PKD oraz spadek obrotów w wysokości co najmniej 20% w latach 2020 lub 2021.

 

O czym warto wiedzieć?

- Branże kwalifikujące się do dotacji: Hotele, restauracje, catering, obiekty turystyczne i kulturalne (szczegółowy wykaz wspieranych kodów poniżej)

- kluczowe wymogi dla firm to m.in.: wolny limit pomocy de minimis. spadek obrotów o co najmniej 20% w 2020 lub 2021 roku w porównaniu do 2019 lub 2020 roku.

- Planowane poziomy dofinansowania: do 90% kosztów kwalifikowalnych, maksymalnie 600 000 zł. Minimalna wartość dotacji to 50 000 zł, a maksymalna to 540 000 zł.

- obszary, na które można przeznaczyć dotację: rozbudowa infrastruktury, inwestycje w OZE, zakup i wdrożenie technologii cyfrowych: oprogramowanie i automatyzacja, zakup nowych środków trwałych, maszyn i urządzeń, szkolenia personelu, usługi rozwojowe.

- sposób wypłaty dofinansowania: zaliczki i/lub refundacje.

- nabór wniosków: marzec 2024

- maksymalny okres realizacji to 12 miesięcy, zakończony do 31 stycznia 2026 roku.

Korzyści dla firm HoReCa korzystających z dotacji to przede wszystkim finansowe wsparcie do 90% kosztów kwalifikowalnych – szansa na rozwój i zwiększenie konkurencyjności.

To doskonała możliwość rozwoju biznesu po pandemii. Jeśli odnotowaliście spadek obrotów o 20% w 2020 lub 2021 roku, skorzystajcie z szansy na uzyskanie wsparcia KPO. 

 
Wspierane kody PKD:

Hotelarstwo

Dział 55 – ZAKWATEROWANIE

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;

 

Gastronomia

Dział 56 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;

 

Turystyka

Dział 77 – WYNAJEM I DZIERŻAWA

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,

77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;

 

Dział 79 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE

79.11.A Działalność agentów turystycznych,

79.11.B Działalność pośredników turystycznych,

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej,

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 

Kultura

Dział 59 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;

 

Dział 82 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

 

Dział 85 – EDUKACJA

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

 

Dział 91 – DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ

91.02.Z Działalność muzeów,

91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,

91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody,

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

 

Twój koszyk jest pusty.
Tel. (42) 664-06-00
GSM: (600) 410-420

29 marca 2024

Życzenia

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych ...

16 lutego 2024

DOTACJE DLA BRANŻY HORECA (KPO)

W Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) zaplanowano wsparcie dla branż szczególnie dotkniętych skutkami covid-19. Chodzi tutaj o hotele, restauracje, catering, obiekty turystyczne i kulturalne, na które przewidziano budżet w kwocie 1,2 mld pln. 

News_archive_button

Dodaj produkty, aby porównać parametry

Akceptujemy karty płatnicze